Aktualizacja w Polskim Archiwum Historycznym

Dodaliśmy te dokumenty do naszej strony Dokumentów Historycznych:

Czechosłowacja: powiązane problemy
Ted Grant, kwiecień 1948.

Marksizm, feminizm i wyzwolenie kobiet
Pierwszy taz wydrukowane w 19 numerze „1917” (1997), pisma wówczas rewolucyjnej Międzynarodowej Tendencji Bolszewickiej.

Trockiści w rewolucji chińskiej, kubańskiej i wietnamskiej
Artykuł ten został napisany w 2009 r. przez członka Kolektywu Leninowskiego- organizacji poprzedzającej Przegrupowanie Rewolucyjne.