Kim jesteśmy

Kim jesteśmy

Jesteśmy małą organizacją marksistowską. Obstajemy przy komunistycznym programie zmaterializowanym przez Czwartą Międzynarodówkę, założoną przez Lwa Trockiego i zniszczoną na początku lat 50. przez rewizjonistyczną politykę. Podtrzymujemy też postępy poczynione przez tych, którzy stawiali opór i sprzeciwiali się rewizjonizmowi jaki rozpraszał i dezorientował ruch trockistowski od tamtej pory.

Widzimy jako główne zadanie naszej grupy przegrupowanie sił rewolucyjnych na bazie programu, który reprezentuje komunistyczną proletariacką strategię dla naszych czasów, w opozycji do wariantów kolaboracjonizmu klasowego, reformizmu i centryzmu. Wykonujemy naszą pracę jako część większego projektu odbudowy międzynarodowej partii rewolucji socjalistycznej.

Uważamy za konieczne odzyskanie programu trockistowskiego, który został zniekształcony i zwulgaryzowany przez rewizjonistyczne nurty, i także rozwijanie tego programu by lepiej odpowiadał nowym wyzwaniom walki klasowej. Głównym zadaniem naszej grupy jest rzucić światło na oportunistyczną naturę dzisiejszych organizacji które niesłusznie roszczą sobie pretensje do rewolucyjnego dziedzictwa. W ten sposób chcemy przyczynić się do pierwszych kroków w walce o prawdziwą odbudowę Czwartej Międzynarodówki.

E-mail: rr-4i@krutt.org

Facebook: https://www.facebook.com/reagrupamento/?fref=ts