Dokumenty Historyczne

James P. Cannon O Strajkach W Minneapolis W 1934
„The Militant”, organu trockistowskiej amerykańskiej Socjalistycznej Partii Robotniczej, 26 maja 1934

Trocki o „czcicielach faktu dokonanego”
Pierwotnie zatytułowane „Przyjaciele Związku Radzieckiego” które było dodatkiem do książki „Zdradzona rewolucja”, 1936.

Lew Trocki:
Nauczcie się myśleć
The New International, Vol. V No. 7, lipiec 1938

Lekcje Hiszpanii
Ralpha Lee i Teda Granta. Maj-czerwiec 1938, przedmowa do broszury Lwa Trockiego „Lekcja Hiszpanii- ostatnie ostrzeżenie!”

Problem Polski
Z „Workers’ International News”, gazety brytyjskiej trockistowskiej Międzynarodowej Ligi Robotniczej, t. II nr 10, październik 1939.

Antynazistowskie powstanie robotnicze w getcie warszawskim
„The Militant”, organu trockistowskiej amerykańskiej Socjalistycznej Partii Robotniczej, 6 maja 1944

Deklaracja Międzynarodowych Komunistów z Buchenwaldu
20 kwietnia 1945 r

Czechosłowacja: powiązane problemy
Ted Grant, kwiecień 1948.

Lenin jako filof
Peter Fryer. Z „Labour Review”, pisma Socialist Labour League w Wielkiej Brytaniiwrzesień-październik 1957

SPR a Czwarta Międzynarodówka 1946-54:
Geneza pabloizmu
Z „Spartacista” (wydanie angielskie) nr 21, jesień 1972

Marks kontra Keynes
Joseph Seymour, z „Workers’ Vanguard”, organu wówczas rewolucyjnej Ligi Spartakusowskiej, nr 64, 14 marca 1975

Polska robotników – tak!  Polska papieża – nie!
Z „Spartacista”, organu wówczas rewolucyjnej Ligi Spartakusowskiej, nr 30, 1980.

Piłsudski a kontrrewolucja w Polsce
Z „Workers Vanguard” , organu wówczas rewolucyjnej Ligi Spartakusowskiej, 20 listopada 1981.

O polski trockizm!
Co dalej z Polską?
Z „Workers Vanguard”, 5 lutego 1982 roku.

O trockizm!
Deklaracja programowa Międzynarodowej Tendencji Bolszewickiej, 1987.

„Solidarność”: próba ogniowa dla trockistów
Broszura opublikowana przez Tendencję Bolszewicką w 1988

Stalinowcy/Solidarność/MFW atakują robotników:
Polska Beczka Prochu „1917”, nr 7, zima 1990

Marksizm, feminizm i wyzwolenie kobiet
Pierwszy taz wydrukowane w 19 numerze „1917” (1997), pisma wówczas rewolucyjnej Międzynarodowej Tendencji Bolszewickiej.

Trockiści w rewolucji chińskiej, kubańskiej i wietnamskiej
Artykuł ten został napisany w 2009 r. przez członka Kolektywu Leninowskiego- organizacji poprzedzającej Przegrupowanie Rewolucyjne.