Walcz rządem PiS! Brak wsparcia dla partii kapitalistycznych! (ulotka)

Ulotka rozdawana podczas wiecu OPZZ 22 września 2018 r

W tym roku miną 3 lata odkąd Prawo i Sprawiedliwość objęło zarząd nad polskim kapitalizmem.

W 2017 r. liczba milionerów w Polsce wzrosła o ponad 17 proc. Mówi się jednocześnie o polepszeniu sytuacji biednych w związku z boomem gospodarczym. Bogaci jednak bogacą się najszybciej. Wg danych badaczy z Paris School of Economics i London School of Economics ponad połowa wzrostu gospodarczego lat 2014-15 trafiła w ręce najbogatszych 5 proc. społeczeństwa.

Rząd Prawa i Sprawiedliwości przedstawia się jako „socjalny” i obrońca „zwykłego człowieka” Jest to cyniczne kłamstwo. Choć PiS poczynił szereg ustępstw na rzecz pracowników i ubogich, to są to jednak okruchy z pańskiego stołu, a dając jednocześnie drugą ręką zabiera klasie robotniczej i biedocie, choćby w cięciach w służbie zdrowia. W 2016 zaś przeznaczył na pomoc dla przedsiębiorców więcej niż na 500+- 24,5 mld zł.

Jeśli dojdzie do kolejnego krachu jak ten z 2008 r., polski kapitalizm tym razem może nie być względnie oszczędzony jak do tej pory. Wtedy burżuazyjny rząd PiS będzie zmuszony ostatecznie zrzucić swoją maskę. Zresztą już teraz projekt budżetu na 2019 przewiduje mniejsze o 3 mld złotych wydatki na sztandarowy program 500+, za to o 3,4 mld wzrosną wydatki na wojsko. Nie bez powodu też doszło do zmiany gabinetu i premierem został bankier Morawiecki, którego ustawa czyniąca całą Polskę jedną wielką „specjalną strefą ekonomiczną”- czyli strefą szczególnego wyzysku (z ulgami podatkowymi i zawieszeniem pewnych przepisów kodeksu pracy)- została uchwalona przez Sejm, a teraz jego celem jest wprowadzenie „Pracowniczych Planów Kapitałowych”, nowego przymusowego programu emerytalnego, w którym miliardy złotych pracowników trafią do kieszeni instytucji finansowych które będą zarządzać kontami.

Konieczna jest mobilizacja klasy robotniczej w walce z rządem PiS, ale niezależnie i w opozycji do także  innych partii i polityków burżuazyjnych- PO, Nowoczesnej, Biedronia czy partii Razem, w walce o następujące żądania:

  • Zwalczyć rosnącą inflację poprzez ruchomą skalę płac- natychmiastowy wzrost wynagrodzeń proporcjonalny do wzrostu cen!
  • Nie dla Pracowniczych Planów Kapitałowych! Sfinansować emerytury, programy socjalne, transport publiczny i służbę zdrowia kosztem najbogatszych!
  • Ani człowieka, ani grosza imperialistycznej armii!
  • Precz z „ustawą antyterrorystyczną”! Rozwiązać Wojska Obrony Terytorialnej, które będą służyły tłumieniu protestów i strajków!  O prawo do samoobrony!
  • O bezpłatną aborcję na żądanie! Koniec z dominacją kościoła katolickiego. Wypowiedzieć konkordat,  usunąć nauczanie religii ze szkół, wywłaszczyć Kościół!
  • Nie dla przywilejów „kasty sędziowskiej” jak i dla podporządkowania sądownictwa partii rządzącej! O ludowe komisje mające prawo odwoływać skorumpowanych sędziów i policjantów, takich jak ci którzy zabili Igora Stachowiaka!

Jeśli kapitalizm nie jest w stanie spełnić tych żądań, niech zginie. Ostatecznie zwycięstwo ludzie pracy osiągną wtedy, jeśli obalą burżuazyjne państwo i obejmą władzę, wprowadzając demokrację robotniczą, wywłaszczą burżuazję i zastąpią kapitalistyczny rynek racjonalnym planowaniem gospodarki dla potrzeb społecznych w skali światowej. W tym celu konieczne jest stworzenie rewolucyjnej partii robotniczej, wzorowanej na bolszewikach Lenina i Trockiego, opartej na programie walki klas.